Tijd voor beloftes

De vragende partij is aan haar sluitstuk toe. Nu de populairste voorstellen door de lijsttrekkers zijn beantwoord, is het tijd voor waar het bij verkiezingen om draait: zijn de lijsttrekkers bereid om zich te engageren en één of meerdere voorstellen op te nemen in hun programma? En vooral: zullen ze er werk van maken eens ze verkozen zijn? Elke lijsttrekker mag drie beloftes doen. Misschien wel op uw voorstel? U ontdekt het op 1 oktober.

Dit is een ongeldige postcode
Ga naar uw gemeente

Meer informatie over De Vragende Partij

Op 14 oktober 2012 zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Met De Vragende Partij draaien we de rollen om. Geen folders in uw brievenbus met slogans en algemene programmapunten. U bepaalt zelf waarover de verkiezingen moeten gaan. U bepaalt mee de agenda. Met de beloftes is De Vragende Partij aan haar sluitstuk toe: durven de lijsttrekkers zich te engageren?

Hoe gingen we te werk?

De Vragende Partij ging van start op 14 juni. Iedereen die zich registreerde kon een voorstel lanceren in zijn of haar gemeente. In drie maanden tijd kwamen meer dan 10.000 voorstellen binnen. Ze werpen een blik op wat de indieners ervan belangrijk vinden. Ze lokten ook heel wat discussie uit bij de deelnemers aan De Vragende Partij onderling en soms ook tussen de deelnemers en politici.

Wat vinden de lijsttrekkers?

Wie een voorstel aan de toekomstige beleidsmakers doet, verwacht natuurlijk ook een reactie van hen. Daarom hebben we in elke gemeente tien voorstellen voorgelegd aan alle lijsttrekkers. Twee per week, vijf weken lang. De selectie lag bij de deelnemers zelf, want telkens ging het om het meest gesteunde voorstel op dat moment. De tien populairste voorstellen in elke gemeente werden op die manier beantwoord door de lijsttrekkers. (Aantal beantwoorde voorstellen kan variëren naargelang het aantal ingediende voorstellen.)

U stelt voor, zij beloven

Een voorstel steunen, leverde niet alleen een officieel standpunt van de lijsttrekkers op. Het maakte mogelijk ook de weg vrij voor een concrete belofte van de lijsttrekkers. Zij krijgen namelijk de opdracht om aan 3 van de 10 meest gesteunde voorstellen een belofte te koppelen. Het meest gesteunde voorstel moet daar zeker bij zijn. De twee andere kunnen ze vrij kiezen. Alle beloftes worden gelijktijdig gepubliceerd op 1 oktober. Zo eindigen we twee weken voor de verkiezingen met drie concrete beloftes per partij en weten we waarvoor de lijsttrekkers zich al dan niet willen engageren.

Belofte maakt schuld

Het staat de lijsttrekkers uiteraard vrij om hun beloftes in te vullen hoe zij dat wensen. Maar ook hier geldt: belofte maakt schuld. De bevolking verwacht geen woorden, maar daden. Daarom kunt u de lijsttrekker aan zijn of haar belofte houden. Hoe meer stemmen zijn of haar belofte haalt, hoe duidelijker de wens van de bevolking om de daad bij het woord te voegen.

Hebt u nog vragen over De Vragende Partij? Bekijk hier onze FAQ-pagina.